Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Instituții de învățământ
La etapa actuală învăţământul profesional tehnic din Republica Moldova oferă posibilitatea de a efectua studii în trei tipuri de instituții: şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă. Oferta educațională a acestora este variată și cuprinde mai mult de 80 de meserii și 100 de specialități și se ajustează în fiecare an la necesitățile pieței muncii. În prezent în țară funcționează 11 centre de excelență, 32 colegii și 44 școli profesionale.
 
 
Centrele de Excelență
Sunt instituții de învățământ cu potenţial sporit, care oferă programe combinate de formare profesională și contribuie, totodată, la dezvoltarea capacităţilor sistemului de învăţământ profesional tehnic de profil

Lista centrelor de excelență

Colegiile
Sunt instituții de învățământ unde elevii învață după gimnaziu sau liceu de la 2 la 4 sau 5 ani, în funcție de profil, și obțin o diplomă de specialitate

Lista colegiilor

 
Școlile profesionale
Sunt instituții de învățământ unde elevii învață după gimnaziu, liceu, sau școală de cultură generală, timp de 2-3 ani și obțin o meserie și certificat de calificare

Lista școlilor profesionale

Învățământul Dual
Învățământul profesional tehnic dual este ”școala fără șomeri” și reprezintă o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic.

Citește mai mult despre Învățământul Dual

 

Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale

Adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 48
Tel: +(373 22) 52-39-86, +(373 22) 52-35-19, +(373 22) 52-30-01
WEB: ceiti.md
E-mail: secretariat@cich.md
Specialitati: Servicii administrative și de secretariat, Contabilitate, Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, Rețele de calculatoare, Programare și analiza produselor de program, Calculatoare, Administrarea aplicațiilor Web

Mai multe

Centrul de excelenţă în transporturi

Adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 31
Tel: +(373 22) 523-512, +(373 22) 550-053
Fax: +(373 22) 523-512
WEB: ctca.arax.md
E-mail: ctcav@araxinfo.com
Specialităţi: Traficul auto; Exploatarea tehnică a mașinilor și utilajului pentru construcții, mentenanța drumurilor auto; Echipament electric și electronic auto; Diagnosticarea tehnică a transportului auto; Exploatarea tehnică a transportului auto
Meserii: Mecanic auto, Conducător troleibuz

Mai multe

Centrul de Excelenţă în Construcţii

Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 71
Tel: +(373 22) 73-10-89, +(373 22) 72-12-34, +(373 22) 73-10-05
WEB: ccc.md
E-mail: colegiul2028@yahoo.com
Specialități: Instalator instalații de încălzire și echipamente solare - Instalator instalații, aparte și echipamente de ventilare și climatizare, Tehnologia prelucrării lemnului, Tehnologia materialelor și articolelor de construcții, Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație, Evaluarea imobilului, Design interior, Construcția și exploatarea drumurilor, Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor, Cadastru și organizarea teritoriului, Arhitectură.

Mai multe

Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor

Adresa: mun. Bălţi, str. Decebal, 111
Tel: +(373 231) 71-557, +(373 231) 72-572
WEB: -
E-mail: sp2_balti@mail.md
Specialitati: Controlor-casier, Barman, Chelner, Bucătar-Chelner, Bucătar, Brutar- cofetar, Brutar, Tehnologia alimentației publice

Mai multe

Centrul de excelenţă în industria uşoară

Adresa: mun. Chişinău, str. G. Coşbuc, 5 (filiala 1)  / mun. Chişinău, str. N. Costin, 55  (filiala 2)
Tel: 022-22-33-15; 022-22-54-68; 022-74-29-49;
Telefon/ fax: 022-22-14-87; 022-74-94-20
WEB: www.ceiu.md
E-mail: centruexcelentaiu@yahoo.com
Pagina facebook: Centrul de Excelență în Industria Ușoară 
Specialitati: ,,Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături”; ,,Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot”; ,,Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele și din înlocuitori”
Meserii: ,,Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător” (industria ușoară); ,,Cusătoreasă” (industria confecțiilor); ,,Croitor” (confecționer îmbrăcăminte după comandă); ,,Cusător” (industria ușoară); ,,Confecționer articole de marochinărie”; ,,Reglor utilaje tehnologice”; ,,Cosmetician”; ,,Frizer”
Cursuri de scurtă durată prin intermediul AOFM: ,,Croitor” (confecționer îmbrăcăminte după comandă); ,,Cusătoreasă” (industria confecțiilor); ,,Cusător” (industria ușoară); ,,Confecționer articole de marochinărie”

Mai multe

Centru de excelență în economie și finanțe

Adresa: mun. Chişinău, str. Miron Costin 26/2
Tel: +(373 22) 43-56-75, +(373 22) 44-31-68
WEB: cfbc.md
E-mail: contact@cfbc.md
Specialitati: Impozite și percepere fiscală, Finanțe și bănci, Finanțe și asigurări, Planificarea și administrarea afacerilor, Contabilitate, Programare și analiza produselor de program, Administrarea aplicațiilor Web

Mai multe

Centrul de excelenţă în horticultură și tehnologii agricole

Adresa: r-nul Donduşeni, s. Ţaul
Tel: +(373 251) 61-3-84, +(373 251) 61-3-44
WEB: colegiiagricole.md
E-mail: catdon@yandex.ru
Specialitati: Contabilitate, Tehnologia produselor de origine vegetală, Siguranța produselor agroalimentare, Agronomie, Legumicultură și pomicultură, Amenajarea parcurilor și grădinilor publice

Mai multe

Centrul de excelenţă în viticultură și vinificație

Adresa: mun. Chişinău, c. Stăuceni
Tel: +(373 22) 32-74-08, +(373 22) 32-64-08
WEB: colegiiagricole.md
E-mail: cnvv.chisinau@mail.ru
Specialitati: Turism, Tehnologia produselor obținute prin fermentare, Viticultură şi oenologie, Tehnologia produselor de origine vegetală

Mai multe

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”

Adresa: mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, nr. 28
Tel: +(373 22) 73-34-90, +(373 22) 72-58-66
WEB: cnmf.md
E-mail: cancelarie@cnmf.md
Specialitati: Stomatologie, Farmacie, Diagnosticare medicală şi tehnici de tratament, Obstetrică, Îngrijirea bolnavilor, Medicină

Mai multe

Centrul de excelență în educația artistică „Ștefan Neaga”

Adresa: mun. Chişinău, str. H. Botev, nr. 4
Tel: +(373 22) 56-00-58, +(373 22) 77-84-22
WEB: www.ceneaga.md
E-mail:
cmneaga@mail.ru
Specialitati:
Muzicologie, Canto, Interpretare instrumentală, Dans, Dirijare corală

Mai multe

Centrul de excelență în energetică și electronică

Untitled min
Adresa: mun. Chişinău, str. Melestiu, nr. 12 / mun. Chişinău, str. Sadoveanu, nr. 40/2
Tel: +(373 22) 27-27-83, +(373 22) 27-25-94
WEB: ceee.md
E-mail:
col_politehnic@yahoo.com
Specialitati:
Metrologie și certificarea conformității, Automatizarea proceselor tehnologice, Electromecanica, Electroenergetică, Comunicații poștale, Tehnologii și rețele de telecomunicații, Rețele de calculatoare, Calculatoare

Mai multe

 

Aceasta este o componentă a învățării pe tot parcursul vieții, care asigură accesul continuu la știință, informație și cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realități socioeconomice în permanentă schimbare și în scopul dezvoltării competențelor necesare pentru activitatea profesională și socială. Instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova oferă programe de formare continuă pentru adulți.