Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene

   CRDÎP

  Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional (CRDÎP) din cadrul IȘE a fost constituit în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (ME), nr. 835 din 17 decembrie 2008.

Conform Regulamentului actual, Centrul are drept scop asigurarea bazei teoretice şi metodologice a sistemului de învăţămînt profesional din Republica Moldova în conformitate cu cerinţele pieței forţei de muncă şi standardelor ocupaţionale internaţionale.

CRDÎP activează avînd ca obiective:

- elaborarea, implementarea, monitorizarea şi actualizarea politicilor de dezvoltare a sistemului de învățămînt profesional;

- elaborarea şi implementarea la nivel naţional a standardelor ocupaţionale bazate pe competenţe pentru învățămîntul profesional;

- elaborarea şi implementarea la nivel naţional a curricula modulare bazate pe competențe;

- promovarea şi îmbunătăţirea parteneriatului şi dialogului social în sectorul învățămîntului profesional;

- elaborarea şi implementarea metodologiilor de ghidare /orientare profesională şi consiliere a carierei;

- aprobarea şi monitorizarea programelor de formare profesională continuă în sistemul de învăţămînt profesional din Republica Moldova

 

Contacte

Octavian VASILACHE

Şef Centru (biroul 209)

tel. (+37322)466906

 

 Berlinschi Eugenia

metodist principal (biroul 210)

tel. (+37322)400760

eugenia.berlinschi@gmail.com

 

Niculcea Tatiana

metodist principal (biroul 210)

tel. (+37322)400760

niculceat@gmail.com