Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Q&A
 1. Care sunt avantajele învățământului profesional tehnic în comparație cu învățământul superior? De ce elevii ar trebui să-și continue studiile în școli profesionale sau colegii?

  Primul și cel mai important avantaj este obținerea unei meserii într-o perioadă mai scurtă de timp și integrarea rapidă în câmpul muncii. Elevii care aleg ÎPT devin specialiști calificați în diferite domenii. Astăzi ÎPT oferă elevilor următoarele opțiuni:

  - Școli profesionalele, unde învață după gimnaziu, liceu, sau școală de cultură generală timp de 2-3 ani și obțin o meserie și certificat de calificare.

  - Colegiile, unde învață la fel după gimnaziu, liceu, pentru o perioadă de la 2 la 4 sau 5 ani, în funcție de profil. Spre exemplu, cel mai mult se studiază la profilurile medicină și farmacie timp de 5 ani. Absolvind colegiul, elevii obțin diplomă de specialitate, cu care la fel se pot angaja în câmpul muncii.

  - De asemenea, ME a venit cu un concept inovator în domeniul ÎPT și a creat 5 Centre de excelență (CE) în cele mai importante domenii ale economiei naționale. CE sunt la fel instituții de învățământ, care au rolul de a dezvolta sectorul lor. Aici elevii pot învăța timp de 2 ani specialitatea la învățămînt profesional tehnic postsecundar nonterțiar după susținerea examenului de BAC.

  Totodată, ÎPT oferă și posibilitatea învățării continue. Adică, în prezent există mulți specialiști în diferite domenii, cum ar fi construcții, industrie, confecții etc, care știu meseria lor, dar nu au diplome. Și atunci ei se pot adresa la ÎPT unde învață o anumită perioadă de timp și își certifică cunoștințele. În felul acesta își sporesc șansele de a fi angajați în câmpul muncii.

  Nu în ultimul rând, vorbim și de costurile studiilor, care sunt mai mici în cazul ÎPT. E mai scump să înveți la universitate decât la colegiu sau școala profesională..

 2. Care sunt perspectivele pe care le oferă astăzi școlile profesionale și colegiile? Își pot găsi astăzi absolvenții acestui tip de învățământ un loc de muncă?
  Aceasta este o întrebare valabilă pentru absolvenții tuturor formelor de învățământ, atât profesional tehnic, cât și superior, fiind în corelare directă cu nivelul de dezvoltare al economiei. Pe de altă parte, în ultimii ani, foarte mulți absolvenți au optat pentru învățământul superior, ceea ce nu mereu a fost în avantajul lor. Există multe persoane cu studii superioare, care au absolvit economia sau dreptul, dar nu lucrează după profesie sau sunt plecate peste hotare. Raționamentul lor este mai degrabă unul social, la insistența părinților sau presiunea societății, deoarece în mod eronat s-a creat o percepție negativă a ÎPT. În realitate, industria are nevoie în primul rând de meseriași buni și urmând acest tip de învățământ cu siguranță ei își vor găsi un loc de muncă. Oferta Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, demonstrează că cei mai solicitați sunt muncitorii calificați în așa domenii precum industrie, construcții, comerț, IT.
 3. Ministerul Educației cu sprijinul Uniunii Europene desfășoară o reformă a ÎPT. În ce constă ea? Cum va contribui reforma la îmbunătățirea situației în domeniul ÎPT?
  Reforma este una complexă. A demarat încă în 2013, odată cu aprobarea unei Strategii de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru o perioadă de șapte ani și ulterior a Codului Educației. În fiecare zi se întâmplă anumite acțiuni în cadrul reformei, care nu presupun altceva decât îmbunătățirea acestui domeniu de învățământ. Reforma și-a propus pregătirea elevilor în corespundere cu necesitățile pieței muncii. În acest scop are loc restructurarea rețelei de instituții, au fost create Centrele de Excelență, instruiți profesorii, elaborate noi curricula, în corespundere cu aștepările agenților economici. Bineînțeles, reforma prespune și modernizarea echipamentului și a infrastructurii, proces care a demarat deja în multe instituții.
 4. Câte profesii și specialități există astăzi în Moldova? Care sunt cele mai solicitate? Dar în ce domenii se înregistrează cea mai mare cerere de locuri de muncă?
  Oferta educațională este destul de variată. Peste 100 de profesii și mai mult de 80 de specialități pot fi învățate astăzi în instituțiile de ÎPT. La școlile profesionale, cele mai solicitate meserii sunt cele de bucătar, mecanic-auto, frizer, electrogazosudor-montator. La colegii, specialitățile atractive pentru elevi sunt contabilitatea, finanțele, informatica. De menționat că în nomenclatorul profesiilor apar în permanență profesii și specialități noi pentru a fi în pas cu cerințele pieței muncii.
 5. Care sunt profesiile de perspectivă spre care ar trebui să-și îndrepte atenția elevii, dar și părinții?
  Profesiile de perspectivă sunt cele solicitate pe piața muncii. Iar practica arată că domeniul IT rămâne neacoperit. În multe companii IT se oferă salarii mari, dar nu există specialiști pregătiți. De asemenea ar trebui să se orienteze la domeniile emergente ale economie naționale. Spre exemplu, meseria de operatori în sala de cazane pe biomasă este interesantă, deoarece sectorul energiei din biomasă este în ascensiune. Domeniul energetic, agricultura (industria vitivinicolă) la fel sunt atractive.
 6. De unde pot afla elevii informație relevantă despre studii și carieră? Cum să aleagă corect instituția de învățământ la care să meargă?
  În fiecare an, instituțiile de învățământ lansează campanii de informare și promovare a ofertei educaționale în vederea atragerii elevilor, se organizează ”Ziua ușilor deschise”. Astfel, dacă sunteți interesați de anumite profesii/specialități, căutați pe harta interactivă, pentru a vedea care dintre acestea pot fi studiate în școlile profesionale și colegiile care activează în regiunea unde locuiți. Lista completă a profesiilor și specialităților, precum instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova este disponibilă pe această platformă web. De asemenea, în era tehnologiilor informaționale majoritatea școlilor au pagini Web și Facebook, unde puteți găsi mai multă informație.