Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Știri
28.06.2023

CFCL își consolidează capacitățile

Proiectul „Consolidarea capacității Centrului de Formare Continuă și Leadership al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău de a oferi formare profesională calitativă cadrelor didactice din sistemul de Învățământ Profesional Tehnic” a fost lansat

18.05.2023

CRDÎP – Membru Observator al Comitetului Director al Proiectului Consiliului Europei „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

La 17 mai, 2023, directorul Centrului Formare Continuă și Leadership al UPSC, Viorica Andrițchi, dr. hab., prof univ. și șeful Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

08.05.2023

CRDÎP preocupat de prevenirea și soluționarea conflictelor de interese în sistemul educațional

În scopul implementării standardelor naționale de integritate în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul Centrului de Formare Continuă și Leadership a desfășurat

28.04.2023

CFCL își exprimă recunoștința față de cei care au dăruit ani din viață procesului de instruire a cadrelor didactice

Vineri, 28 aprilie, într-o atmosferă distinsă și cu alură pozitivă, Viorica Andrițchi, directorul Centrului Formare Continuă și Leadership

20.04.2023

Medierea conflictelor în procesul educațional în vizorul CFCL

Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul CFCL a organizat workshopul cu genericul „Medierea conflictelor în procesul educațional”. Acesta și-a început lucrările pe 19 aprilie, urmând a se desfășura pe parcursul a trei zile.

21.04.2023

Elevii din învățământul profesional tehnic vor beneficia de instruiri aliniate la rigorile pieței muncii

Elevii din învățământul profesional tehnic vor beneficia de instruiri aliniate la rigorile pieței muncii

15.06.2022

Au fost validate Strategia de dezvoltare „Educația 2030” și Programul de implementare a acesteia

Au fost validate Strategia de dezvoltare „Educația 2030” și Programul de implementare a acesteia
02.06.2022

Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional, din cadrul Institutului de Științe ale Educației Vă invită la stagiile de formare profesională continuă

STIMATE CADRE DIDACTICE ŞI DE CONDUCERE!

Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional, din cadrul Institutului de Științe ale Educației  Vă invită la stagiile de formare profesională continuă (on-line), organizate în perioada 13.06.2022 – 01.07.2022, la programe acreditate de ANACEC.

02.06.2022

„Înveți. Muncești. Câștigi!” – la Chișinău s-a desfășurat Târgul „Ziua Învățământului Dual”

„Înveți. Muncești. Câștigi!” – la Chișinău s-a desfășurat Târgul „Ziua Învățământului Dual”

30.05.2022

Acțiuni concrete ale guvernului pentru asigurarea firmelor moldovenești cu forță de muncă bine formată în sistemul de învățământ

Acțiuni concrete ale guvernului pentru asigurarea firmelor moldovenești cu forță de muncă bine formată în sistemul de învățământ