Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Știri
28.05.2024

Măsurile de susținere a tinerilor care vor să urmeze o carieră pedagogică au fost prezentate în cadrul unui eveniment organizat de MEC

Creșteri salariale, plăți unice, sporuri de performanță, promovarea prestigiului profesiei de pedagog,

11.04.2024

Relevanța învățământului dual în R.M.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun a menționat că învățământul dual este important atât pentru elevi, cât și pentru companiile angajatoare.
În acest scop, la data de 11/04/2024 s-a desfășurat evenimentul la care s-au discutat aspectele dezvoltării învățământului dual în cadrul învățământului profesional tehni..
11.04.2024

La Centrul de Excelență în Construcții a avut loc un târg de cariere

Un nou târg de cariere pentru absolvenții din învățământul profesional-tehnic s-a desfășurat la Centrul de Excelență în Construcții

16.04.2024

Târg de cariere pentru absolvenții specialităților agricole

Târg de cariere pentru absolvenții specialităților agricole

Târg de cariere pentru absolvenții specialităților agricole

 

Circa 100 de absolvenți de la 8 instituții de învățământ profesional tehnic din nordul țării au participat la târgul de cariere

01.02.2024

Ministerul Educației și Cercetării a publicat raportul privind cazurile de violență asupra copilului

Ministerul Educației și Cercetării a publicat raportul privind cazurile de violență asupra copilului

29.01.2024

Prioritățile MEC în domeniul învățământului profesional tehnic pentru anul 2024 au fost discutate cu partenerii de dezvoltare

Prioritățile MEC în domeniul învățământului profesional tehnic pentru anul 2024 au fost discutate cu partenerii de dezvoltare

 

Prioritățile MEC în domeniul învățământului profesional tehnic pentru anul 2024 au fost discutate cu partenerii de dezvoltare

11.01.2024

În atenția managerilor și cadrelor didactice din Învățământul Profesional Tehnic.

În atenția managerilor și cadrelor didactice din Învățământul Profesional Tehnic. „Registrul Național al Calificărilor va fi interconectat cu registrele calificărilor din țările europene” 
28.06.2023

CFCL își consolidează capacitățile

Proiectul „Consolidarea capacității Centrului de Formare Continuă și Leadership al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău de a oferi formare profesională calitativă cadrelor didactice din sistemul de Învățământ Profesional Tehnic” a fost lansat

18.05.2023

CRDÎP – Membru Observator al Comitetului Director al Proiectului Consiliului Europei „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

La 17 mai, 2023, directorul Centrului Formare Continuă și Leadership al UPSC, Viorica Andrițchi, dr. hab., prof univ. și șeful Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

08.05.2023

CRDÎP preocupat de prevenirea și soluționarea conflictelor de interese în sistemul educațional

În scopul implementării standardelor naționale de integritate în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul Centrului de Formare Continuă și Leadership a desfășurat