Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Despre stagiile de practică
Instituţiile de învăţământ sunt responsabile de organizarea stagiilor de practică ale elevilor, care sunt obligatorii pentru învățământul profesional tehnic. Orele practice se desfășoară în atelierele, laboratoarele şi gospodăriile școlilor, în întreprinderi şi alte organizaţii interesate să funcţioneze ca bază de practică, inclusiv cele de creaţie. În vederea efectuării stagiilor de practică, directorul școlii încheie contracte de colaborare cu administraţiile întreprinderilor și organizațiilor implicate în proces. Pe perioada desfășurării stagiilor de practică, elevii primesc burse și sunt asigurați cu loc de trai în cămin. Totodată, ei primesc și un salariu conform indicilor stabiliţi pentru volumul de lucru efectuat.
 • Instituția de învățământ:
  Meseria și/sau specialitatea studiată:
  Elevi disponibili pentru stagiul de practică:
  Data începerii/finalizării stagiului de practică:
  0000-00-00/0000-00-00
  Telefon:
  Email:
 • Compania:
  Meseria și/sau specialitatea:
  Locuri disponibile pentru stagiul de practică:
  Data începerii/finalizării stagiului de practică:
  0000-00-00/0000-00-00
  Telefon:
  Email:
Anunț cu privire la numărul de elevi disponibili pentru stagiile de practică în companii:
Instituția de învățământ:
Meseria și/sau specialitatea studiată:
Elevi disponibili pentru stagiul de practică:
Data începerii/finalizării stagiului de practică:
Telefon:
Email:
Сompania:
Meseria și/sau specialitatea:
Locuri disponibile pentru stagiul de practică:
Data începerii/finalizării stagiului de practică:
Telefon:
Email:
 
 
 
Documente:
 
 • Regulament privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic secundar
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a stagiilor de practică în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar