Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale 
 
ceiti2560x1440
Adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 48
Tel: +(373 22) 52-39-86, +(373 22) 52-35-19, +(373 22) 52-30-01
WEB: ceiti.md/
E-mail: secretariat@ceiti.md
Specialitati: Programare și analiza produselor program, Administrarea aplicațiilor web, Administrarea bazelor de date, Rețele de calculatoare, Contabilitate, Servicii administrative și de secretariat

Informaţii generale

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale este cea mai prestigioasă instituție de învațămînt profesional tehnic din Republica Moldova şi doreşte să se califice printre primele instituţii de învăţămînt din Europa, prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţămînt, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic şi social, naţional şi internaţional. Colectivul profesoral asigură cele mai mari calităţi a procesului de predare cu racordarea normei didactice la normele europene. Centrul de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale este angajat în educarea şi formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale pieţii muncii, instruirea specialiştilor calificaţi, solicitaţi de agenţii economici. Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, accentul fiind pus pe dezvoltarea competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.