Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Comitetul sectorial În domeniul energiei