Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Managerii instituțiilor de învățământ profesional tehnic s-au întrunit în prima ședință de lucru din acest an
18.02.2016

57bbfa3000c63Ministerul Educației a organizat pe 18 și 19  februarie primele ședințe de lucru cu managerii școlilor profesionale și colegiilor din țară, unde au fost puse în discuție direcțiile strategice de activitate pentru anul 2016 și acțiunile ce urmează a fi realizate în contextul modernizării sectorului de formare profesională.

Prezentă la ședință, Viceministrul Educației, Cristina Boaghi, a menționat că anul 2016 este unul complex pentru reformarea învățământului profesional tehnic, iar Ministerul Educației mizează pe sprijinul directorilor și corpului didactic în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în fața partenerilor externi și a Uniunii Europene, pentru a moderniza sectorul și a garanta educație de calitate elevilor.
 
Silviu Gîncu, Șeful Direcției învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, a menționat că prioritățile în domeniul ÎPT pentru anul 2016 sunt realizarea Programului de suport bugetar, implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic și a Codului Educației.
 
În acest sens, pentru anul curent au fost prevăzute mai multe activități de restructurare și modernizare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inclusiv elaborarea planurilor de dezvoltare strategică a instituțiilor, dezvoltarea centrelor de excelență, crearea comitetelor sectoriale în domeniile comerț, energetică, industria ușoară, aplicarea noului mecanism de finanțare pentru eficientizarea cheltuielilor din sistem, definitivarea cadrului național al calificărilor, standardizarea conținuturilor programelor de studii în mai multe domenii de instruire, sporirea calității corpului profesoral prin cursuri de instruire și altele.
 
O direcție importantă în procesul de modernizare a ÎPT va fi asigurarea calității programelor de studii. Pe viitor toate instituțiile de învățământ și programele de studii vor fi evaluate și acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, cu implicarea evaluatorilor externi. Aceasta este o premieră pentru Republica Moldova cu scopul de a spori calitatea în învățământul profesional și a răspunde necesităților pieței muncii prin pregătirea specialiștilor calificați. 
 
Totodată, școlile profesionale și colegiile urmează să dezvolte parteneriate cu agenții economici, pentru a spori rata de angajare în câmpul muncii a absolvenților. O direcție importantă în acest sens este dezvoltarea învățământului dual, care presupune instruirea teoretică în cadrul școlii și dobândirea abilităților practice la întreprindere.
 
O altă direcție importantă pentru ÎPT este asigurarea participării elevilor în procesul decizional. Rodica Josanu, şef Secţia Juridică, a prezentat rezultatele monitorizării acestui aspect de către Consiliul Național al Elevilor din ÎPT și a sugerat directorilor instituțiilor să consulte opiniile elevilor în chestiuni importante ce țin de viața școlară, pentru a le asigura dreptul la opinie și participare.
 
În Republica Moldova activează 43 școli profesionale, 42 colegii și 5 centre de excelență în care își fac studiile mai mult de 46 mii elevi. Cele mai solicitate profesii sunt cele de bucătar, mecanic-auto, tencuitor.
 
Pentru contact:

Serviciul de presă, Ministerul Educației

Tel. 23-27-06