Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrele de excelență și colegiile se află în topul preferințelor pentru studiile profesional tehnice
26.07.2016

Untitled-min

În doar cinci zile ale campaniei de admitere în învățământul profesional tehnic, înscrierile la studii la două centre de excelență au depășit numărul de locuri oferite.
 
Potrivit datelor preliminare furnizate de instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Educației, în perioada 18-22 iulie, Centrul de Excelență în Informatică și TIC din mun.Chișinău a înregistrat un număr record de 526 dosare la studii, cu 101 mai mult decât oferta Planului de admitere, iar Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din or. Bălți a înregistrat 437 de dosare, față de 345 oferite.
 
O situație similară se atestă și în cazul colegiilor, cele mai solicitate fiind Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți și Colegiul Pedagogic din Comrat. Până în prezent numărul dosarelor depuse la aceste instituții a depășit planul de admitere cu 34 și respectiv 59 de locuri. Alte instituții aflate în topul preferințelor profesional tehnice sunt Centrul de Excelență în Economie și Finanțe cu 89% din planul de admitere realizat, precum și Colegiile Pedagogice din Chișinău, Orhei și Cahul cu o medie de 80% din planul de admitere realizat.
 
În cazul școlilor profesionale, cele mai solicitate sunt Școala Profesională nr. 5 și nr. 2 din Chișinău, care au realizat planul de admitere în proporție de 70%. Oferta educațională a acestor instituții include meserii solicitate pe piața muncii, precum cele de Bucătar, Chelner-barman, Brutar-cofetar, Controlor-casier. Alte școli profesionale cu rate înalte de admitere sunt ȘP din Cupcini/Edineț cu 60% dosare recepționate, ȘP nr. 4 din mun. Bălți – 55%, ȘP din mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia – 54%. De asemenea, ȘP nr.6 și nr. 9 din Chișinău au peste jumătate din planul de admitere realizat, aceste instituții fiind specializate în industrie și construcții.
 
În total, media de admitere în învățământul profesional tehnic în prima săptămână de la începutul campaniei de admitere constituie 30% pentru școlile profesionale și depășește 55% în cazul colegiilor și centrelor de excelență. Cele mai solicitate profesii și specialități sunt cele din industria alimentară, tehnologia informațională și pedagogie.
 
Campania de admitere în învățământul profesional tehnic se desfășoară în două etape. În perioada 18 iulie-12 august are loc prima etapă de admitere în școlile profesionale, iar concursul repetat pentru locurile neacoperite va fi între 16-25 august. Pentru colegii și centrele de excelență, etapa I de admitere are loc între 18 iulie-5 august, iar concursul repetat între 9-12 august.
 
În 2016 Ministerul Educației cu sprijinul Uniunii Europene a continuat modernizarea învățământului profesional tehnic prin revizuirea curriculei, instruirea cadrelor didactice, promovarea meseriilor noi, cu scopul de a răspunde necesităților pieței muncii și a spori atractivitatea acestui domeniu de învățământ.