Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Calitatea învăţământului profesional tehnic în vizorul membrilor Consiliului Naţional al Elevilor
27.11.2016

1O nouă şedinţă a Consiliului Naţional al Elevilor din Învăţământul Profesional Tehnic (CNE ÎPT) are loc în perioada 24-26 noiembrie la Chişinău. La şedinţă participă 30 de elevi din toată republica, care studiază în şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă.

La deschiderea atelierului de lucru a participat Cristina Boaghi, viceministrul educaţiei, care a salutat elevii şi le-a îndemnat să fie activi şi implicaţi în monitorizarea calităţii procesului educaţional şi să informeze Ministerul Educaţiei despre activităţile care au loc în şcoală.

Cristina Boaghi a informat membrii CNE ÎPT despre reforma ÎPT desfăşurată în prezent de Ministerul Educaţiei cu sprijinul Uniunii Europene, care are drept scop sporirea competenţelor profesionale ale elevilor şi facilitarea angajării în câmpul muncii a absolvenţilor.

Elevii au fost foarte activi şi au avut multiple întrebări despre calitatea predării disciplinelor în şcoli, formarea continuă a profesorilor, posibilitatea de a studia mai multe discipline de specialitate în defavoarea orelor de cultură generală, bursa socială, precum şi posibilitatea continuării studiilor în învăţământul superior.

Viceministrul educaţiei a informat elevii despre acţiunile Ministerului Educaţiei întreprinse în acest sens, referindu-se la acţiunile de revizuire şi modernizare a curricula, formarea formatorilor pentru instruirea cadrelor didactice, precum şi modernizarea infrastructurii şcolare.

„Ministerul Educaţiei va lansa în curând şi un proces complex de reconstrucţie a centrelor de excelenţă şi dotarea lor cu echipamente, precum şi crearea laboratoarelor virtuale, prin echiparea cu calculatoare, table digitale şi alte materiale didactice, care vor permite elevilor din instituţiile ÎPT să ţină ritmul noilor tehnologii, ceea ce va spori atractivitatea acestui domeniu de învăţământ”, a spus Cristina Boaghi.

La încheierea discuţiilor, viceministrul educaţiei a reiterat faptul că Ministerul Educaţiei încurajează libera exprimare a opiniilor elevilor şi transparenţa procesului decizional, îndemnând elevii  să se implice în organele de conducere ale instituţiilor de învăţământ, pentru ca vocea lor fie auzită şi să determine schimbarea în şcoli.

Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic, ediția 2016-2017, reuneşte 36 de membri, inclusiv 19 fete şi 17 băieţi din 19 şcoli profesionale, 11 colegii şi 4 centre de excelenţă. Scopul Consiliului este de a consulta opinia elevilor în elaborarea politicilor educaționale și a le asigura dreptul la libera exprimare, iar componența acestuia se schimbă la începutul fiecărui an școlar.