Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
CRDÎP – Membru Observator al Comitetului Director al Proiectului Consiliului Europei „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”
18.05.2023

CRDÎP – Membru Observator al Comitetului Director
al Proiectului Consiliului Europei
Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova

La 17 mai, 2023, directorul Centrului Formare Continuă și Leadership al UPSC, Viorica Andrițchi, dr. hab., prof univ. și șeful Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional, CFCL, Octavian Vasilache au participat la lansarea proiectului Consiliului Europei  „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”.

Unul dintre obiectivele majore ale proiectului rezidă în dezvoltarea capacităților managementului și a personalului didactic din învățământul profesional tehnic de a susține elevii din grupurile vulnerabile în promovarea studiilor profesional tehnice și integrarea lor pe piața muncii.   

Menționăm că proiectul va fi implementat inclusiv în parteneriat cu CRDÎP, CFCL atribuindu-i-se calitatea de Observator al Comitetului Director, responsabil de monitorizarea progresului proiectului în raport cu rezultatele preconizate, asigurarea și coordonarea între parteneri, sugerarea și adoptarea ajustărilor planului de lucru în conformitate cu documentele proiectului și evaluarea rezultatele obținute.

În cadrul ședinței de lansare a fost analizat proiectul planului de lucru pentru 2023-2025, dar și perspectivele legate de tinerii NEET (tinerii în vârstă de 15–29 de ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație) în raport cu sistemul de învățământ profesional tehnic.

Proiectul „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova” face parte din Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și are drept scop asigurarea implementării standardelor internaționale și facilitarea accesului la studii a persoanelor din grupurile vulnerabile la învățământul profesional tehnic și angajarea ulterioară a acestora. Acesta va oferi, inclusiv, suport instituțiilor de învățământ profesional tehnic pentru a deveni mai incluzive și sensibile la dimensiunea de gen, și capabile să identifice și să atragă fete și băieți/femei și bărbați din grupurile vulnerabile, precum și tinerii NEET.

Proiectul „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova” este co-finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare și Consiliul Europei.